เที่ยว ลพบุรี เมืองที่ไม่ได้มีแต่ลิง

เที่ยว ลพบุรี

เที่ยว ลพบุรี

เที่ยว ลพบุรี เมืองที่ไม่ได้มีแต่ลิง – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี รุ่มรวยไปด้วยอารยธรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม มีที่ไหนบ้างมาดูกันเลย ลพบุรี จังหวัดที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของภาคกลาง อีกทั้งการเที่ยวลพบุรี ยังใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ไม่นานเพียงแค่ 150 กิโลเมตรกว่า ๆ เท่านั้น ด้วยการเดินทางไปมาที่สะดวก ทำให้ลพบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เหมาะสำหรับการไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือใครที่อยากไปเช้า-เย็นกลับก็สามารถทำได้ แถมยังมีที่เที่ยวต่าง ๆ ที่ทำให้เราได้รับความเพลิดเพลินและเพิ่มพูนความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอีกด้วย ว่าแต่ลพบุรีมีอะไรที่น่าเที่ยวบ้างนั้น ตามเรามาดูกันได้เลย

ศาลพระกาฬ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ภายในประดิษฐานเจ้าพ่อพระกาฬ สันนิษฐานว่าเป็นเทวรูปพระนารายณ์ยืน สร้างด้วยศิลาแลง 2 องค์ องค์เล็กเป็นแบบเทวรูปเก่าในประเทศไทย องค์ใหญ่เป็นประติมากรรมแบบลพบุรี แต่พระเศียรเดิมหายไป ภายหลังมีผู้นำพระเศียรพระพุทธรูปศิลาทรายสมัยอยุธยามาสวมต่อไว้ บริเวณโดยรอบศาลพระกาฬปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงมากมาย จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของทางจังหวัด และเมื่อมีคนนำอาหารและผลไม้มาแก้บนที่ศาล ลิงเหล่านั้นก็ได้เข้ามากินอาหาร ต่อมากลายเป็นความเคยชินของลิง และความคุ้นเคยของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวไปโดยปริยาย

พระปรางค์สามยอด  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี โดดเด่นด้วยลักษณะทางสถาปัตยกรรมปราสาทเขมรในศิลปะบายน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีลักษณะเป็นปราสาทปรางค์เรียงต่อกัน 3 องค์ เชื่อมต่อกันด้วยมุขกระสัน วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ สังเกตได้ว่าปราสาทประธานจะมีความสูงมากกว่าอีก 2 องค์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทั้งยังมีการประดับประดาส่วนต่าง ๆ ของปราสาทด้วยปูนปั้น หลังจากที่เสร็จสิ้นการไหว้ศาลพระกาฬแล้ว ว่ากันว่า “พระปรางค์สามยอด” เป็นโบราณสถานที่ทุกคนจำเป็นต้องเดินทางมาแวะเที่ยวและเคารพสักการะกันทุกคน

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามสถานีรถไฟลพบุรี ในเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ถือได้ว่าเป็นวัดใหญ่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด โดดเด่นด้วยพระปรางค์องค์ใหญ่ตั้งเด่นเป็นประธานอยู่ตรงกึ่งกลางของพื้นที่ ก่อด้วยศิลาแลงตั้งแต่ฐานถึงหน้าบัน ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นที่งดงาม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเขมร ภายในองค์ปรางค์มีจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นรูปพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจดีย์รายและพระปรางค์

นอกจากนี้ภายในวัดท่านสามารถชมวิหารเก้าห้อง ซึ่งมีลักษณะเป็นวิหารที่มีผนังยาวโดยมีช่วงเสากั้นอยู่รวมเก้าช่วงเสา เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งได้รับอิทธิพลจากชาวต่างประเทศ มีความสวยงามและควรค่าต่อการรักษาเป็นมรดกคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลพบุรีตราบนานเท่านาน

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง ชาวเมืองลพบุรีเรียกที่นี่กันจนติดปากว่า “วังนารายณ์” เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2208-2209 ออกแบบโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส ความสวยงามของที่นี่อยู่ที่ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมตะวันตก โดยความสำคัญของพระราชวังแห่งนี้อยู่ที่สมเด็จพระนารายณ์จะทรงโปรดประทับช่วงตลอดฤดูฝน แต่ภายหลังการเสด็จสวรรคตพระนารายณ์ราชนิเวศน์ได้ถูกทิ้งร้าง จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดให้บูรณะพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ และพระราชทานนามว่า “พระนารายณ์ราชนิเวศน์” มาจนถึงปัจจุบัน

ทุ่งทานตะวัน ลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีการปลูกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทย โดยช่วงที่ดอกทานตะวันเริ่มแย้มกลีบบานอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคมของทุกปี นอกจากทุ่งทานตะวันเหล่านี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดแล้ว ทานตะวันยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดที่สามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันปรุงอาหาร หรืออบแห้งเพื่อรับประทาน และอีกสารพัดประโยชน์ของทานตะวันอีกมากมาย เราจึงเห็นแหล่งปลูกทานตะวันกระจายอยู่ทั่วไปทั้งจังหวัด ตั้งแต่ในเขตอำเภอพัฒนานิคม อำเภอชัยบาดาล บริเวณเขาจีนแล ตำบลโคกตูม โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมความสวยงามของทุ่งทานตะวันไปตามเส้นทางเหล่านี้ และแวะถ่ายรูปเพื่อสัมผัสความงดงามได้ตามใจชอบ

เที่ยว อ่างทอง จังหวัดที่มีครบทุกอย่าง

เที่ยว อ่างทอง

เที่ยว อ่างทอง 

เที่ยว อ่างทอง จังหวัดที่มีครบทุกอย่าง – อ่างทอง จังหวัดใกล้กรุงเทพฯ ที่ใครหลายคนมองผ่าน และคิดว่าไม่มีอะไรน่าเที่ยว วันนี้ทางเราจะพาไปพิสูจน์ ตะลุย  ที่กิน ที่เที่ยวอ่างทอง เมืองรองที่ไม่ควรมองข้าม แล้วจะรู้ว่าที่นี่มีอะไรเด็ด! ทั้งไหว้พระทำบุญ คาเฟ่ชิคๆ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ ตลาดโบราณน่าเดิน เมล่อนญี่ปุ่นลูกหวานก็มีให้ชิม อย่ารอช้า ไปดูกันเลย

วัดม่วง ที่ประดิษฐาน พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก (พระใหญ่) มีความเชื่อกันว่าหากใช้ 2 มือ สัมผัสที่ปลายนิ้วกลางของหลวงพ่อ แล้วตั้งจิตอธิษฐาน โดยเฉพาะให้เติบโต เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน จะสมหวังตามปรารถนา

วัดขุนอินทประมูล วัดเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย ประดิษฐานพระนอนที่ยาวเป็นอันดับสองในประเทศไทย รองจากพระนอนแห่งวัดบางพลีใหญ่กลาง จังหวัดสมุทรปราการ เดิมพระพุทธไสยาสน์องค์นี้ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ถูกไฟไหม้ไป จึงเหลือเพียงพระนอนอยู่กลางแจ้งเท่านั้น ซึ่งมีพระพักตร์ยิ้มละไม สงบเยือกเย็น น่าเลื่อมใสศรัทธา

วัดป่าโมกวรวิหาร สักการะพระพุทธไสยาสน์ ที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งของไทย  ตัวองค์พระก่ออิฐถือปูนปิดทอง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเรื่องสุขภาพ ให้แข็งแรงและปราศจากโรคภัย เพราะมีตำนานเล่าต่อกันมาว่า สมัยโบราณที่อหิวาตกโรคระบาดหนัก ชาวบ้านได้ยินเสียงบอกวิธีรักษา จึงเรียกพระนอนองค์นี้ว่า พระนอนพูดได้ และเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านตั้งแต่นั้น

วัดท่าอิฐ วัดที่สวยงามที่สุดวัดหนึ่งของภาคกลาง ชมความอลังการของพระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง ที่ตั้งตระหง่านทองอร่ามมาแต่ไกล ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระศอของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  พร้อมกราบไหว้หลวงพ่อเพช็รในอุโบสถ และหลวงพ่อขาว ในวิหาร

โบสถ์เก่าแก่ใต้ต้นโพธิ์ วัดสังกระต่าย สถานที่เที่ยว Unseen แห่งใหม่ของอ่างทอง ชมโบสถ์ร้างโบราณ อายุกว่า 400 ปี ที่ถูกต้นโพธิ์ล้อมรอบผนังทั้ง 4 ด้านไว้อย่างแน่นหนา เรียกว่าสวยแปลกตามากๆ ด้านในแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ห้องแรกประดิษฐานหลวงพ่อแก่น ถัดมาห้องใหญ่มีพระประธานองค์ใหญ่หลวงพ่อวันดี และหลวงพ่อศรี หลวงพ่อสุขที่มีขนาดย่อมลงมาประดิษฐานอยู่ ห้องสุดท้ายเป็นห้องว่าง ปัจจุบันไม่มีหลังคาปกคลุมโบสถ์ มีเพียงร่มเงาของต้นโพธิ์ปกคลุมแทน

บ้านหุ่นเหล็ก เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนายไพโรจน์ ถนอมวงษ์ ที่นำอะไหล่เก่าเหลือใช้จากเครื่องยนต์ต่าง ๆ มาสร้างเป็นหุ่นต่าง ๆ นำมาเชื่อมประกอบกันในรูปแบบต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากภาพยนตร์ดังหลายเรื่อง พวกทรานส์ฟอร์มเมอร์ส สตาร์วอร์ เอเลี่ยน ฯลฯ มีตั้งแต่ขนาดใหญ่ 2-4 เมตร ไล่มาถึงหุ่นขนาดเล็ก นอกจากนี้ที่นี่ยังมีของที่ระลึกให้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้าน และที่สำคัญค่าเข้าชมฟรี

มะขามคาเฟ่ สายเขียวมาทางนี้! มะขามคาเฟ่ ร้านกาแฟสไตล์บ้านๆ บรรยากาศโคตรชิลล์ ให้คุณเข้ามานั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆ พลางชมวิวทุ่งนา แล้วยังมีอาหารประเภทส้มตำ อาหารจานเดียว ให้บริการด้วย หรือจะเดินถ่ายรูปไปตามสะพานไม้ที่ทอดยาวผ่านท้องทุ่งกว่า 200 เมตร หากมองเลยไปทางด้านหลัง จะเห็นหลวงพ่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่ วัดม่วง สีทองอร่ามตัดกับสีเขียวขจีของนาข้าว น่าเลื่อมใส

อินทร์โตฟาร์ม ฟาร์มเมล่อนที่มีโรงเรือนขนาดใหญ่กว่า 40 หลัง และปลูกเมล่อนกว่า 10 สายพันธุ์ ซึ่งที่นี่เราสามารถเข้าไปตัดผลเมล่อนเองได้ด้วยนะ ใครสนใจสามารถแจ้งทางฟาร์มล่วงหน้าไว้เลย นอกจากเมล่อนลูกโต รสชาติหวาน กรอบ อร่อยแล้ว ยังมีเมนูอาหารคาวหวานสารพันที่นำเมล่อนไปเป็นส่วนผสม ไม่ว่าจะเป็นเมล่อนปั่น ไอศกรีมเมล่อน บิงซูเมล่อน บัวลอยเมล่อน วาฟเฟิลเมล่อน โอ้โหเยอะขนาดนี้ ต้องไปลองให้รู้ซะหน่อย

เที่ยว ต่างประเทศ ง่ายนิดเดียว

เที่ยว ต่างประเทศ

เที่ยว ต่างประเทศ 

เที่ยว ต่างประเทศ ง่ายนิดเดียว – สำหรับใครที่มีใจอยากออกไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ไม่อยากเสียเวลาลุ้นว่าวีซ่าจะผ่านไม่ผ่านนะ! วันนี้เรามี ประเทศน่าเที่ยวที่คุณไม่ต้องง้อวีซ่า แค่เดินเชิดหน้า ถือพาสปอร์ตไทยแล้วออกไปโลดแล่นบนโลกกว้างกันได้เลย!

กัมพูชา (Cambodia) เริ่มต้นกันที่ดินแดนแห่งอารยธรรมบ้านใกล้เรือนเคียงของไทยเรานี่เอง กัมพูชาอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรมและเทวสถานที่เคยรุ่งเรืองมากในอดีต ดินแดนแห่งโบราณสถาน ประวัติศาสตร์ที่สำคัญและยาวนาน ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ น้ำตก ภูเขา ทะเลสาบ และหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่าง “นครวัด” รอคุณอยู่!

เมียนมาร์ อีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านที่ขึ้นชื่อในด้านอารยธรรมและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ เมียนมาร์เป็นดินแดนที่เราควรเดินทางไปกราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันสักครั้งในชีวิต เช่น พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน พระมหามัยมุนี เทพกระซิบ เทพทันใจ เป็นต้น รับรองเลยว่าถ้าใครที่เป็นสายบุญ ควรแค่แก่การไปเยือนมาก

ลาว ประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังมาแรงสุดๆ อย่าง “ลาว” ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เราพลาดไม่ได้เด็ดขาด ตั้งแต่เหนือจรดใต้ไม่ว่าจะเมืองไหนๆ ก็มีที่เที่ยวรอเราอยู่ทั้งนั้น ด้วยตัววัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ทำให้สถาปัตยกรรมของลาวเต็มไปด้วยความวิจิตรตระการตาไม่แพ้เมียนมาร์เลย นอกจากนี้ความสวยงามของน้ำตกและภูเขาของที่นี่ก็ไม่ธรรมดานะ

ฟิลิปปินส์ เกาะสวยๆ รอคุณอยู่! หมู่เกาะฟิลิปปินส์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือประเทศฟิลิปปินส์ถือเป็นดินแดนแห่งความหลากลาย ความสวยงามของธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล และสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน ทั้งทะเลสวยน้ำใส ภูเขาไฟสูง เมืองน่ารักๆ และศาสนสถานที่มีกลิ่นอายของสเปนปะปนอยู่

อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่-คาวาอีเจียน-บาหลี คือทริปในฝันที่ขาลุยรอคอย อินโดนีเซียประเทศหมู่เกาะที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นอกจากทะเลสวย น้ำใสแจ๋วแล้ว ที่อินโดนีเซียแห่งนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องความงดงามของโบราณสถานและวัด ที่เป็นตัวแทนศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างฮินดูและจีนได้อย่างตัว แถมค่ากินค่าเที่ยวที่นี่ก็ไม่แพงมากด้วย

บรูไน ถ้าพูดถึงประเทศที่มีความร่ำรวยเป็นอันดับท็อปๆ ของโลก เชื่อเถอะว่าคุณจะต้องได้ยินชื่อ “เนการา บรูไน ดารุสซาลาม” แน่นอน ขอบอกเลยว่าเมืองเล็กๆ บนเกาะบอร์เนียวแห่งนี้มั่งคั่งทั้งเรื่องความร่ำรวยและสถานที่ท่องเที่ยว สถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่อลังการ ทั้งมัสยิดทองคำและพระราชวัง Istana Nural Iman ที่เขาบอกกันว่า “ใหญ่มาก!

มาเลเซีย ประเทศเพื่อนบ้านทางชายแดนใต้ที่คนไทยอย่างเราเดินทางไปง่ายแสนง่าย มาเลเซียเป็นเมืองน่ารักที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทำให้แต่ละย่าน แต่ละสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป ทั้งมัสยิดสีชมพูสไตล์อิสลาม วัดศรีมหามาเรียมมันสไตล์ฮินดู ย่านไชน่าทาวน์แบบจีน และแลนด์มาร์กที่แสดงถึงความหรูหราทันสมัยอย่างตึกแฝดปิโตรนาส

มัลดีฟส์ ใครๆ ก็อยากไปมัลดีฟส์! สวรรค์ของคนรักท้องทะเลเป็นชีวิตจิตใจ ไม่ต้องอธิบายก็เห็นภาพน้ำใส หาดทรายสวย ที่หลายคนใฝ่ฝัน แถมยังมีที่พักกลางทะเลเยอะแยะมากมายรอให้เราได้แวะไป เลยต้องบอกว่าลองไปสักครั้งก่อนตายและก่อนที่มันจะหายไปด้วย

เวียดนาม อีกหนึ่งเมืองในฝันที่หลายๆ คนอยากลองไปชิลล์กันดูสักครั้ง กับเวียดนาม เมืองที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งมุยเน่ นาขั้นบันได ฮาลองเบย์ เมืองมรดกโลกฮอยอัน คือสิ่งที่จะเติมเต็ม Holiday ของคุณให้มีสีสันยิ่งขึ้น ถ้าใครไม่อยากไปเที่ยวไกล แต่อยากได้ความฟินกลับมา เวียดนามนี่แหละคือคำตอบ

เที่ยว พิษณุโลก เมืองสวยงาม

เที่ยว พิษณุโลก

เที่ยว พิษณุโลก 

เที่ยว พิษณุโลก เมืองสวยงาม – หากใครตกหลุมรักเสน่ห์ความงามของขุนเขา ธรรมชาติ สายหมอก และดอกไม้ เห็นทีจะต้องไม่พลาดไปเยือนจังหวัดพิษณุโลก ที่ปีนี้ได้จับคู่เชื่อมโยงกับจังหวัดเพชรบูรณ์  “เพชรบูรณ์ Plus พิษณุโลก” (เพชรบูรณ์พลัสพิษณุโลก) ซึ่งความสวยงามของธรรมชาติในทั้งสองจังหวัดนั้นขึ้นชื่อว่า เป็นดินแดนที่โรแมนติกชวนหลงใหล สามารถเดินทางมาพักผ่อนได้ตลอดทั้งปี และหากใครมาเยือนเพชรบูรณ์แล้ว ก็ต้องไม่พลาดมาเยือนพิษณุโลก เมืองต้องห้ามพลาด Plus ด้วยเช่นกันนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบแล้ว พิษณุโลก ยังครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งเรื่องการเดินทาง ร้านอาหาร ที่พัก ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนพิษณุโลกประทับใจ และกลับมาเยือนอีกหลายครั้ง สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและประวัติศาสตร์ในพิษณุโลก ในครั้งนี้เรามีที่เที่ยวสวยๆ มาแนะนำให้ทุกคนตามไปเช็คอินกันจุใจ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดพิษณุโลก อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ มีเนื้อที่ประมาณ 339,375 ไร่  ครอบคลุมพื้นที่อำเภอชาติตระการและอำเภอนครไทย โดยมีน้ำตกที่สวยงามของจังหวัดพิษณุโลกที่ขอบอกเลยว่าห้ามพลาด ก็คือ น้ำตกชาติตระการ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “น้ำตกปากรอง” น้ำตกชาติตระการมีทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความงดงามแตกต่างกันออกไป และตั้งชื่อตามธิดาทั้ง 7 ของท้าวสามลในวรรณคดีไทยเรื่องสังข์ทอง โดยเฉพาะชั้นที่ 3 และ 4 น้ำตกจากหน้าผาสูงประมาณ 10 เมตรเป็นฝอยกระจายไปทั่ว ชั้นที่ 1 เป็นแอ่งใหญ่ที่สุดและเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมลงเล่นน้ำ ภายในอุทยานยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ อีกด้วย เช่น ผาแดง น้ำตกนาจาน ผากระดาน ถ้ำน้ำมุด และถ้ำกา นอกจากนั้นอุทยานฯ ยังมีที่พักสำหรับบริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้างแรมอีกด้วย

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า ใครชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขา และดอกไม้ มาที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้สามารถอาศัยอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน และเป็นพื้นที่สาธิตการทำเกษตรกรรมให้กับผู้คนในพื้นที่ให้หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจแทนการปลูกฝิ่น ภายในโครงการหลวงมีสวนสตรอเบอร์รี่ที่ปลูกแบบปลอดสารพิษ ให้ผลสตรอเบอร์รี่ลูกใหญ่น่ารับประทานและมีรสชาติหวานกรอบ อีกทั้งยังมีทุ่งดอกกระดาษสีสันสวยงามนับสิบไร่ ทั้ง แดง ส้ม เหลือง ชมพู ขาว  โดยจะบานสะพรั่งในเวลากลางวัน และดอกจะหุบในเวลากลางคืนหรือเมื่อสัมผัสกับน้ำค้าง ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวชมทุ่งดอกกระดาษ คือช่วงที่มีอากาศหนาวจัดในเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนั้นภายในโครงการหลวงยังมีจุดชมวิวให้นักท่องเที่ยวได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาที่มีชื่ออันแสนไพเราะว่า ผาไททานิค  ผาพบรัก ผาบอกรัก ผาคู่รัก ผารักยืนยง และ ผาสลัดรัก ซึ่งเป็นแนวหน้าผาหินตั้งตระหง่านไล่เรียงกันไป ให้เราได้ไปยืนชมวิวทิวทัศน์สวยๆ  และนับอีกหนึ่งจุดดึงดูดต้องห้ามพลาดสำหรับผู้มาเที่ยวพิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ชื่อดังของจังหวัดพิษณุโลก  มีเนื้อที่ประมาณ 191,875 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ใน 3 จังหวัด ได้แก่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานฯ แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา ทั้งยังเป็นดินแดนประวัติศาสตร์และยุทธภูมิสำคัญในช่วงที่เกิดความขัดแย้งของลัทธิและแนวคิดทางการเมืองในอดีตด้วย ภายในอุทยานมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ เช่น มีพิพิธภัณฑ์การสู้รบ โรงเรียนการเมืองการทหาร สถานศึกษาของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีต มีทั้งห้องเรียน บ้านพัก สถานพยาบาล ครัวกระจายตัวอยู่ตามผืนป่าในอุทยานฯ ส่วนทางด้านธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา มีลานหินแตกและลานหินปุ่ม ผาชูธงซึ่งเป็นจุดชมวิว และน้ำตกที่สวยงามอีกหลายแห่ง อุทยานฯ แห่งนี้มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่ในช่วงหน้าหนาว อุณหภูมิจะต่ำประมาณ 4 อาซาเซลเซียส เหมาะสำหรับการมากางเต็นท์นอนดูดาวและในช่วงหน้าฝน จะมีทุ่งดอกไม้สวยๆ บานสะพรั่งอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ชมแบบใกล้ชิด

เที่ยว ลําปาง ไม่ต้องไปลำพังก็ได้

เที่ยว ลําปาง

เที่ยว ลําปาง 

เที่ยว ลําปาง ไม่ต้องไปลำพังก็ได้ – ลำปาง เดิมชื่อ เขลางค์นคร เป็นเมืองหลวงคู่แฝดกับอาณาจักรหริภุญไชย ซึ่งเจ้าเมืองทั้งสองเป็นโอรสแฝดของพระนางจามเทวี นับเป็นอีกจังหวัดในภาคเหนือที่เป็นแหล่งอารยธรรมล้านนาไทยที่น่าสนใจ ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ มีวัดวาอารามและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น มีรถม้าที่ไม่เหมือนใคร มีอาหารการกินแสนอร่อย มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ทำให้ลำปางกลายเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเอง เช่น ถ้วยชามตราไก่ ที่เห็นกันจนคุ้นชิน

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ ตามตำนานกล่าวว่า มีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย ได้แก่ พระธาตุลำปางหลวง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู ด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลูเช่นกัน ฐานเป็นบัวลูกแก้ว ส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้านนาภายนอกบุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ มีลายสลักดุนเป็นลวดลายประจำยามแบบต่าง ๆ ลักษณะเจดีย์แบบนี้ได้ส่งอิทธิพลต่อพระธาตุหริภุญไชย และพระบรมธาตุจอมทอง ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระอัฐิธาตุจากพระนลาฎข้างขวา พระศอด้านหน้าและด้านหลัง ที่รั้วทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมีรูกระสุนปืนที่หนานทิพย์ช้างยิงท้าวมหายศปรากฏอยู่ นอกจากนี้วัดพระธาตุลำปางหลวงยังเป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า (พระแก้วมรกต) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะล้านนาสลักด้วยหยกสีเขียว มีงานนมัสการพระแก้วดอนเต้าในวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี

สะพานรัษฎาภิเศก หรือ สะพานขาว ตั้งอยู่ที่ถนนรัษฎา อำเภอเมือง เจ้าผู้ครองนครเป็นผู้ที่ตั้งชื่อจากพิธีเฉลิมฉลองรัษฎาภิเษกสมัยรัชกาลที่ 5 สะพานรัษฎาเป็นสะพานร่วมสมัยกับยุคอารยธรรมรถไฟมีอายุผ่านสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 มาแล้ว และรอดพ้นจากการโจมตีทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรมาได้ด้วยการทาสีพรางตา และด้วยการอ้างว่าสะพานแห่งนี้ไม่มีประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของนางลูซี สคาร์ลิง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวิชานารี ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกองทัพสัมพันธมิตรในขณะนั้น แต่เดิมสะพานรัษฎาภิเศกเป็นสะพานไม้เสริมเหล็กชำรุดผุพัง จึงมีการก่อสร้างใหม่เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2460 เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความคงทนมากกว่าสะพานรุ่นเดียวกันที่ไม่เหลืออยู่แล้วในปัจจุบัน ที่บริเวณสะพานมีเครื่องหมายไก่ขาวและครุฑหลวงประดับไว้ตรงหัวสะพาน

“หล่มภูเขียว” คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่คล้ายปล่องภูเขาไฟตั้งอยู่บนภูเขา สภาพโดยรอบของหล่มภูเขียว มีลักษณะเป็นป่าดิบแล้ง รายล้อมไปด้วยหน้าผาที่เกิดจากภูเขาหินปูน มีความเงียบสงบ และมีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนภายในหลุมหรือแอ่งจะมีแหล่งน้ำที่มีความใส นิ่ง และลึกมากจนไม่สามารถระบุได้ และสามารถมองเห็นพื้นน้ำเป็นสีฟ้าไปจนถึงสีเขียวมรกตได้อีกด้วย แถมยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาหลายชนิด ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนที่น่าแวะไปชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติ ที่แอบซ่อนอยู่ได้เป็นอย่างดี

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ เดิมเรียกว่า “วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง” ตั้งอยู่ที่ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้อยู่ที่ ภาพอันงดงามของเจดีย์เล็ก ๆ สีขาว สร้างขึ้นบนภูเขาสูงเฉียดฟ้า และล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูง เป็นภาพดึงดูดที่ใครหลายคนอยากที่จะมาเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้ง ภายในบริเวณวัดด้านล่าง เป็นที่ตั้งของตัว “วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์” เมื่อมาถึงยอดเขาด้านบน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือฝั่งทางขวาจะได้ขึ้นไปนมัสการองค์พระธาตุ ซึ่งต้องเดินขึ้นบันไดเล็กๆ ชันๆ ขึ้นไป แต่วิวด้านบนนั้นงดงามเป็นอย่างยิ่ง มองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอแจ้ห่ม และมองเห็นบริเวณวัดวัดเฉลิมพระเกียรติฯ ที่อยู่ด้านล่างดูสวยงามยิ่งนัก

เที่ยว สมุทรปราการ ใกล้กรุงสุดๆ

เที่ยว สมุทรปราการ

เที่ยว สมุทรปราการ 

เที่ยว สมุทรปราการ ใกล้กรุงสุดๆ – ใครจะไปคิดว่าทริป เที่ยวใกล้กรุงเทพ อย่างจังหวัด สมุทรปราการ จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ มากมาย ครั้งนี้เราเลยจะขอพาทุกคนไปขับรถเที่ยว 10 ที่เที่ยว สมุทรปราการ เที่ยวใกล้กรุงเทพ ถ่ายรูปสวย ทริปชิลๆ วันหยุดขับรถไปได้ กันครับ ถ้าพร้อมแล้ว ก็ตามเราไปดูกันเลย

สถานตากอากาศบางปู หากเอ่ยถึงเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ คือ สถานตากอากาศบางปู ที่เที่ยวพักผ่อนตากอากาศทางชายทะเลด้านอ่าวไทย บนพื้นที่ทั้งหมด 639 ไร่ มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีเส้นทางชมป่า ชมนกว่า 200 ชนิด โดยเฉพาะนกนางนวลหลายพันตัวที่อพยพหนีความหนาวเย็นจากไซบีเรียมาในช่วงต้นฤดูหนาวของทุกปี ห้ามพลาดการเดินไปตามสะพานสุขตาที่ทอดยาวเหยียดออกไปในทะเล พร้อมกับรับลมเย็นๆ ดูนก ชมพระอาทิตย์ตก จากนั้นจึงไปรับประทานอาหารทะเลสดๆ ที่ร้านอาหารในศาลาสุขใจซึ่งตั้งอยู่ตรงปลายสะพาน

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เกิดขึ้นด้วยเจตนารมย์และอุดมคติของ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ซึ่งต้องการถ่ายทอดและปลูกฝังให้คนได้เข้าถึงศิลปะและศาสนาอันเป็นรากฐานของอารยธรรม เรียนรู้เรื่องราวของอดีต รู้จักคุณค่าของศิลปะที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ รวมถึงเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณมีลักษณะทางสถาปัตกรรมที่งดงาม มีความวิจิตรประณีต แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนคือ ชั้นล่างสุดหรือชั้นใต้ดิน ชื่อชั้นสุวรรณภูมิ ชั้นตรงกลางชื่อชั้นโลก และชั้นบนสุดชื่อชั้นจักรวาล

เมืองโบราณ  เที่ยวในเมืองโบราณ ที่จำลองเมืองไทยในอดีต รวบรวมศิลปะงานช่างอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี ล้านนา ล้านช้าง สุโขทัย อู่ทอง อยุธยา ธนบุรี จนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์ นักท่องเที่ยวจะได้ชมความงดงามทางศิลปะจากสิ่งก่อสร้างต่างๆ มีทั้งที่รื้อถอนจากของจริงมาไว้และจำลองขึ้นมาใหม่ และยังได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตจากมรดกของชาติเหล่านี้ด้วย

คุ้งบางกระเจ้า พื้นที่ลักษณะคล้ายกระเพาะหมูจากการโอบล้อมของแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ เป็นพื้นที่สีเขียวผืนใหญ่สุดท้ายซึ่งเปรียบดั่งปอดของชาวสมุทรปราการและกรุงเทพฯ บางกระเจ้าครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล คือ ต.บางกระเจ้า ต.ทรงคนอง ต.บางยอ ต.บางกระสอบ และ ต.บางน้ำผึ้ง ห้ามพลาดการปั่นจักรยานชิลล์ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ สูดโอโซนบริสุทธิ์ให้เต็มปอด พร้อมแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ทั้งพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บ้านธูปหอมสมุนไพร พักผ่อนหย่อนใจหรือออกกำลังกายในสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธุ์ แวะจิบกาแฟเพลินๆ ที่ Bangkok Tree House ปิดท้ายด้วยการอิ่มอร่อยกับร้านอาหารมากมายที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

พระสมุทรเจดีย์  เที่ยวสมุทรปราการครั้งใด อย่าลืมแวะไปพระสมุทรเจดีย์ หรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากกันว่า เจดีย์กลางน้ำ แม้ว่าในปัจจุบันจะไม่ได้เป็นเจดีย์กลางน้ำอย่างที่เห็น แต่ในอดีตนั้นบริเวณที่สร้างพระสมุทรเจดีย์เป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์กลางน้ำขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการที่พระองค์ทรงสละพระราชทรัพย์ พระสมุทรเจดีย์นี้ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญและเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการ

ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ ตื่นตาตื่นใจไปกับโชว์จระเข้ที่จะทำให้หัวใจเต้นรัว ที่ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ ที่นี่เป็นฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพาะเลี้ยงจระเข้กว่า 100,000 ตัว หลากหลายสายพันธุ์ทั้งตัวที่มีขนาดใหญ่เล็ก ยาวตั้งแต่ 1 ฟุต ไปจนถึง 6 เมตร นักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาวงจรชีวิตของจระเข้ตั้งแต่ระยะฟักไข่จนเติบโต และสามารถรับชมการแสดงจระเข้ทุกๆ 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ภายในฟาร์มยังมีสัตว์อื่นๆ มากมาย เช่น เสือ เต่า นก ลิงชิมแปนซี และปลา อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จัดแสดงกระดูกและหุ่นจำลองไดโนเสาร์ พร้อมการฉายสไลด์มัลติวิชั่นเรื่องของมนุษย์และสัตว์ดึกดำบรรพ์

เที่ยว บางแสน ไปได้ทุกวัน

เที่ยว บางแสน 

เที่ยว บางแสน 

เที่ยว บางแสน ไปได้ทุกวัน – เปลี่ยนบรรยากาศในเมืองที่แสนจะวุ่นวาย ออกไปเที่ยวใกล้ๆ ปักหมุดรับลมทะเล กับที่เที่ยวบางแสน ทะเลใกล้กรุงเทพ ที่ ชลบุรี ไปไม่ไกล ไม่ต้องใช้ตังค์มาก แต่มีความสุขได้อย่างเต็มที่ในวันหยุดสั้นๆ นี้ ไปเลยค่ะ

หาดบางแสน เป็นชายหาดที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มากๆ เพียงแค่ไม่ถึง 2 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ เท่านั้นค่ะ และที่นี่ยังมีถนนบางแสนสาย 1 ที่เลียบชายหาดตลอดทั้งเส้น ซึ่งเต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่น่านั่ง และที่พัก นอกจากนี้ริมชายหาดยังมีเก้าอี้ผ้าใบให้ได้นั่งชิลกันอีกด้วย ใครที่อยากไปรีแลกซ์ในวันหยุดแบบไม่อยากไปไหนไกลแล้วล่ะก็ มาปักหมุดนั่งๆ นอนๆ ที่นี่ดูค่ะ สั่งอาหารทะเล ซีฟู้ดเผาอร่อยๆ มาแซ่บกันริมทะเลได้เลยอีกด้วย

ศาลเจ้าแม่เขาสามมุข มีอายุกว่า 103 ปี ตั้งอยู่บนเขาสามมุข ระหว่างบ้านอ่างศิลา และหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีค่ะ ที่นี่เป็นที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์มาช้านาน โดยเฉพาะกับความเชื่อของแม่ค้าและชาวประมง ที่ก่อนจะออกทะเล มักเซ่นไหว้ศาลเจ้าแม่สามมุขด้วยมะพร้าวอ่อน ขนมเปี๊ยะ และผลไม้ นอกจากนี้ยังมีผู้ศรัทธาแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรอย่างสม่ำเสมอ ในบริเวณศาลเจ้าแม่สามมุข จะมีลิงที่อาศัยอยู่มาอย่างยาวนาน ซึ่งเชื่อกันว่า ลิงนั้นเป็นบริวารของเจ้าแม่สามมุข หากมีใครมารังแก หรือจับลิงไป มักจะเกิดอาเพศ ล้มป่วย เดือดร้อนกันทั้งครอบครัวอีกด้วย

ตลาดหนองมน เป็นตลาดจำหนายสินค้าที่ระลึกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดชลบุรีทีเดียวค่ะ ที่นี่เป็นแหล่งรวมสารพัดของฝาก ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสดและแปรรูป เช่น ปลาเค็ม ปลาแห้ง กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง กะปิ อาหารท้องถิ่นอย่างแจงลอน ห่อหมก ทอดมัน รวมทั้งขนมหวานก็มีให้เลือกสรรละลานตา โดยเฉพาะ ข้าวหลาม ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อประจำตลาดหนองมนที่ทุกคนไม่ควรพลาด

ศาลเจ้านาจา หรือ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม ตั้งอยู่ที่อ่างศิลา จังหวัดชลบุรีค่ะ เป็นที่ศรัทธาของคนในท้องถิ่นอย่างมาก แต่ละวันจะมีทั้งคนชลบุรีเอง และนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอพร ให้เป็นสิริมงคลจำนวนมาก สำหรับตัววิหารนั้นมีการก่อสร้างแบบสไตล์จีน รวมทั้งเครื่องตกแต่งประดับอาคาร รวมทั้งภาพเขียนผนังทุกชั้น องค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ได้จำลองมาจากมณฑลเสฉวน ประเทศจีน มี 3 ปาง ประดิษฐานอยู่ที่ชั้นที่ 2 ของวิหาร สำหรับชั้นที่ 3 เป็นที่ประดิษฐานของ องค์เง็กเซียนฮ่องเต้ ผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์ และองค์เทพไท้อื่นๆ ส่วนชั้นบนสุดประดิษฐานพระศรีศากยมุนีพระพุทธเจ้า และพุทธเจ้าอีก 5 พระองค์

กินติมดูควาย  หากคุณกำลังคิดถึงคาเฟ่หมา คาเฟ่แมว กันอยู่ ก็ขอให้กลับรถใช้ถนนสุขุมวิทเส้นเดิมไปแถวทองหล่อ อโศกกันนะคะ เอ๊ย !! มาถึงบางแสนแล้วจะย้อนไปทำไมล่ะ “กินติม ดูควาย” กันดีกว่า น่ารัก ซื่อ ๆ สไตล์บ้านไร่ชายทุ่ง อ้าว ! เคยเห็นในโทรทัศน์มีร้านอยู่ใกล้ ๆ ทุ่งที่เลี้ยงควาย แล้วทำไมมันโล่งเตียนแบบนี้ล่ะคะ อ้อออออ…. ร้านย้ายไปฝั่งตรงข้ามแล้ว เลยไปกลับรถข้างหน้า ร้านตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ถังไอศกรีมเรียงเป็นตับเลย มีหลายรสชาติให้เลือก ประมาณสิบกว่ารสได้ 1 ถ้วย ราคา 20 บาทเลือกไอศกรีมได้ 3 รส และใส่ท็อปปิ้งได้ 3 อย่าง….ราคาดี   เลือกไอศกรีมได้ครบแล้ว รอพี่เขาตักให้ แล้วเราก็เลือกใส่ท็อปปิ้งด้านนี้เลยค่ะ มีเยอะเลย ทั้งเยลลี่หลายชนิด ลูกชิด อะไรอีกเยอะแยะ เลือกได้สามอย่าง จ่ายไป 20 บาท รับไอศกรีมมากินกันเลย ทางร้านมีโต๊ะให้นั่งกินด้วยนะ แต่เอาจริง ๆ เพื่ออรรถรสในการรับประทานที่มากขึ้นจะรออะไรล่ะคะ ถือข้ามถนนไปยืนดูควายฝั่งโน้นสิ จะได้สมกับชื่อร้าน

เที่ยว ประจวบ ไม่ได้มีดีแค่ทะเล

เที่ยว ประจวบ 

เที่ยว ประจวบ 

เที่ยว ประจวบ ไม่ได้มีดีแค่ทะเล – สถานีรถไฟหัวหิน – พลับพลามหามงกุฎ สถานีรถไฟหัวหิน แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ที่นักท่องเที่ยวชอบแวะไปเยี่ยมชมและถ่ายภาพ ก่อนจะเดินทางไปในที่อื่นๆ ต่อ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือ พลับพลามหามงกุฎฯ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นที่ประทับขึ้นลงรถไฟของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คราวเสด็จประพาสหัวหินโดยรถไฟ

ศูนย์ทอผ้าบ้านเขาเต่า อ.หัวหิน เป็นต้นแบบโรงทอผ้าแห่งแรกในประเทศไทย ตามพระราชดำริ โดยการใช้กี่กระตุก เอกลักษณ์ผ้าฝ้ายของที่นี่ คือ ผ้าขาวม้า 9 เส้น, ผ้าฝ้ายลายดอกเกตุ, ผ้าฝ้ายลายเต่า และอีกหลายแบบหลายลายให้ท่านได้เลือกซื้อ ทำจากผ้าฝ้าย 100 % ไม่เจือสารเคมี มีความเงางามดุจผ้าไหมด้วยกรรมวิธีพิเศษเฉพาะของที่นี่ ส่วนผ้าขาวม้า 9 เส้น หมายถึงรัชกาลที่ 9 อันเนื่องมาจากโรงทอผ้าแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ดินของพระองค์ท่านนั่นเอง

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี ฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกในประเทศไทย  บนพื้นที่กว่า 786 ไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำรัสเมื่อครั้งเสด็จฯ ปราณบุรีว่า “ปลูกป่าแล้วต้องให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ด้วย” นอกจากการเดินชมธรรมชาติแล้ว ยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวตามรอย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการร่วมกันปล่อยปู เพื่อเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำ

เขาช่องกระจก มีที่มาจากช่องโหว่ ที่ดูคล้ายกับกรอบของกระจก บริเวณยอดเขาประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง และพระบรมสารีริกธาตุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเสด็จฯ ขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและปลุกต้นศรีมหาโพธิ์ เพื่อเป็นที่สักการะของชาวเมืองประจวบฯ นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งด้วย

พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ตั้งอยู่ในถ้ำพระยานคร เขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างในปี พ.ศ. 2433 เพื่อเป็นที่ประทับในคราวเสด็จประพาสสถานที่แห่งนี้มีพระมหากษัตริย์เคยเสด็จมาถึง 3 พระองค์ โดยจะเห็นพระปรมาภิไธยย่อของพระองค์ท่าน ณ ถ้ำแห่งนี้ ในยามที่พระอาทิตย์สาดแสงส่อง จะเป็นภาพที่งดงามจับตาอย่างมาก เป็นความมหัศจรรย์ที่หาชมได้ยากยิ่ง

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าตะวันตก ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ว่า “ช้างป่าควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องทำให้ป่านั้นมีอาหารเพียงพอ” เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ทั้งช้างป่า กระทิง วัวแดง และหมาใน มีการสร้างโป่งเทียมให้สัตว์ป่า สร้างฝายชะลอน้ำหรือแปลงหญ้า เพื่อเป้นแหล่งน้ำและแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า

น้ำตกห้วยยาง หรือน้ำตกอ่างแก้ว เป็นน้ำตกที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จฯ มายังน้ำตกแห่งนี้และทรงดนตรี (คารีเนต) เมื่อปี พ.ศ. 2512 เป็นสถานที่ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มี “ผาชมทะเล” จุดชมวิวที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงามของทัศนียภาพ มียอดเขาหลวงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด และยังเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำจากสันเขาที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาร์ อีกด้วย

วัดทางสาย หรือวัดเขาธงชัย เป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ เจดีย์ที่มีความสวยงามอลังการ ด้วยการไล่ระดับ 5 ชั้น เจดีย์สีทองอร่ามอีก 9 ยอด อีกทั้งยังสามารถชมทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยสุดงามได้อีกด้วย วัดนี้สร้างขึ้นในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เป็นอีกความหมายว่าทำไมเจดีย์ถึงมี 9 ยอด ส่วน 5 ชั้น นั้นหมายถึง ขันธ์ 5 ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา

เที่ยว หาดใหญ่ พูดได้คำเดียวว่าคุ้ม

เที่ยว หาดใหญ่ 

เที่ยว หาดใหญ่ 

เที่ยว หาดใหญ่ พูดได้คำเดียวว่าคุ้ม – จังหวัดสงขลาและอำเภอหาดใหญ่นั้น ถือเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวย ๆ อากาศดี และแน่นอนว่าต้องมีร้านอาหารเด็ด ๆ เจ้าดัง และแหล่งช็อปปิ้งโดน ๆ ไว้เอาใจผู้มาเยือน มาเที่ยวสงขลา หรือหาดใหญ่ทั้งที ก็ต้องไปแวะไป เช็คอินกันหน่อยค่ะ

สวนสาธารณะ หาดใหญ่ มีจุดที่น่าสนใจหลายที่เลยค่ะ ไปกันที่จุดสักการะพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมกันก่อนค่ะ เจ้าแม่กวนอิมทำจากหยกสีขาวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจุดนี้ก็สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองหาดใหญ่ได้ด้วย ขับรถวนไปจะมีที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลมหาราช ทั้งคนพื้นที่และนักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมากราบสักการะบูชา ขอพรที่นี่ ใครจะทำบุญ ปล่อยนก ก็ตามอัธยาศัยเลย ไม่เพียงแค่นั้น ยังมีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นตัวเมืองหาดใหญ่ เป็นวิวพาโนรามาที่สุดยอดจริง ๆ มีกระเช้าลอยฟ้า Cable Car และเรือปั่นรอคอยบริการทุกคนอยู่ ปั่นไป ให้อาหารปลาไป อิ่มบุญอิ่มใจแน่นอน

ย่านเมืองเก่าสงขลา คือย่านเก่าแก่ดั้งเดิมของจังหวัดสงขลาค่ะ เป็นอีกย่านท่องเที่ยวที่น่าไปสัมผัส มีจุดถ่ายรูปชิค ๆ กับสตรีทอาร์ตซึ่งเป็นศิลปะบนฝาผนังที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ บริเวณเมืองเก่ามีถนนสายสำคัญที่ให้เดินเที่ยว 3 สายด้วยกัน คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม เป็นถนนสายสั้นที่เชื่อมถึงกัน ริมสองฝั่งทางเป็นบรรยากาศเก่า ๆ ของอาคารบ้านเรือน และนอกจากนั้นก็ยังมีของกินเด็ด ๆ กับร้านอาหารเก่าแก่มากมาย สามารถเดินเที่ยวชมกันได้ชิลล์ ๆ ค่ะ

เกาะยอเป็นอีกชุมชนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวของสงขลา บนเกาะยอ จะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้า และยังมีร้านอาหารและร้านกาแฟมากมายหลายร้าน ที่สามารถพาครอบครัว เพื่อนฝูงไปพักผ่อนกันได้ นอกจากนั้นก็ยังมีโฮมสเตย์ที่สามารถเช่าและไปนอนพักผ่อนกินบรรยากาศกลางทะเลกันได้ด้วยค่ะ

แหลมสมิหลา เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสุดฮิตของจังหวัดสงขลา หนึ่งในนั้นที่ต้องไปถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนั่นคือ นางเงือก ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บริเวณแหลมสมิหลา จุดนี้จะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก ที่แวะเวียนกันมาถ่ายรูปกับนางเงือก นอกจากนี้ยังสามารถมานั่งรับลมชมวิวทะเลสงขลาได้อย่างเพลิดเพลินอีกด้วยค่ะ

น้ำตกโตนงาช้างเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความสงบ ร่มรื่น เหมาะกับวันอากาศร้อน ๆ มาก ๆ ค่ะ ได้ไปแช่น้ำตกเย็น ๆ ชื่นใจดีจริง ๆ จะไปกับเพื่อนหรือกับครอบครัวก็สนุกค่ะ ได้ความสงบดี น้ำตกโตนงาช้างตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ห่างจากอำเภอหาดใหญ่ประมาณ 28 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีทั้งหมด 7 ชั้น โดยชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่มีความสวยงามมากที่สุด ใครไปแล้วก็ลองขึ้นไปชมความงามกันได้

ตลาดกิมหยง ตลาดชื่อดังประจำเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครึกครื้นไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้ง ไทย จีน มาเลย์ สิงคโปร์ ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าของฝากติดมือกลับบ้าน ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวเท่านั้นนะ คนท้องถิ่นเอง ก็มาซื้อของกันที่นี่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นของสด ของแห้งต่าง ๆ ของที่ขายผัดเปลี่ยนตามฤดูกาล ใครมาหาดใหญ่แล้วไม่มาช็อปปิงกิมหยงถือว่ามาไม่ถึงนะคะ

ตลาดน้ำคลองแห ตลาดน้ำแห่งแรกในหาดใหญ่ มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ ตลาดน้ำจะมีความเป็นพื้นบ้าน มีอาหารและของกินเล่นบ้าน ๆ รวมไปถึงของฝากน่ารัก ๆ ตลาดจะมีวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 – 20.00 น. สามารถซื้อหาของฝากกลับบ้านหรือจะนั่งกินอาหารกันชิลล์ ๆ ที่ตลาดน้ำตามสะดวกก็ได้

เที่ยว สมุทรสงคราม มีแต่ของดี

เที่ยว สมุทรสงคราม

เที่ยว สมุทรสงคราม 

เที่ยว สมุทรสงคราม มีแต่ของดี – อุทยาน ร.2 หรือ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง เด่นสง่าด้วยเรือนไทยหมู่ 5 หลัง จัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของร.2 และศิลปวัตถุในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ที่สะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ และศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยในสมัยนั้น นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวา ที่จัดแสดงถึงเอกลักษณ์ต่างๆ ของอำเภออัมพวา ทั้งเรื่องวิถีชุมชนริมน้ำ เกษตรกรรม และการประมงพื้นบ้าน  รวมถึงโรงละครกลางแจ้ง ใช้จัดการแสดงโขนถวายหน้าพระที่นั่งสำหรับงานประจำปีของอุทยานฯ และสวนพฤกษชาติที่รวบรวมพันธุ์ไม้ในวรรณคดีกว่า 140 ชนิด

ตลาดน้ำสามอำเภอ  หรือ ตลาดถนนเพลินเพลง คาบเกี่ยวอยู่ 2 อำเภอ ใน 2 จังหวัด คือ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี อำเภออัมพวา และ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ พ่อค้าแม่ค้าจะพายเรือบรรทุกสินค้ามาขาย บ้างก็ขายบนฝั่ง มีทั้งพืชผัก ผลไม้ สินค้าโอท็อป สินค้าหัตถกรรม อาหารไทยต้นตำรับ ขนมหวานชาววัง นอกจากนี้บริเวณบ้านเรือนไม้ริมน้ำ ยังเปิดขายสินค้าของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า และให้เราเยี่ยมชมอาคารบ้านเรือนในสมัยยุครัตนโกสินทร์ตอนกลาง แบบไม่เสียตังค์ด้วย

พิพิธภัณฑ์บ้านขนมไทย นี่คือพิพิธภัณฑ์ขนมไทยที่มีชีวิตแห่งแรกของประเทศไทย ภายในจัดแสดงขนมไทยหลากหลายชนิด ที่จำลองขึ้นมาได้ใกล้เคียงของจริงที่สุด แบ่งโซนตามยุคสมัยถือกำเนิดและตามประเพณีวัฒนธรรมการกินของคนไทยรุ่นก่อนๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา ไล่เรียงมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น ขนมต้มแดงต้มขาว ขนมมงคล 9 อย่าง ขนมหวานในหม้อดิน ฝอยทอง สังขยา หม้อแกง ขนมผิง, มัศกอด, รังไร (ขนมลำเจียก) รวมไปถึงขนมในยุคที่เป็นปัจจุบันขึ้นมาอีกนิด เช่น ขนมโหล ขนมแห้งที่เก็บไว้กินได้นาน จำพวกฟักเชื่อม มะตูมเชื่อม ขนมโก๋ ฯลฯ

คลองโคลน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าชายเลนคลองโคลน  นอกจากจะได้เห็นวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านในการเลี้ยงหอยนางรม หอยแมลงภู่กลางทะเล และทำเคย(กะปิ) อย่างใกล้ชิดแล้ว ยังสนุกไปกับกิจกรรมถีบกระดานเลน เก็บหอยแครง หอยตลับ นั่งเรือชมป่าชายเลน ชมฟาร์มหอย แวะให้อาหารลิงแสมตัวน้อย และร่วมกันปลูกต้นแสม ต้นลำพู เพื่อช่วยฟื้นฟูป่าชายเลน ทั้งยังเป็นการช่วยสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ทะเลอีกด้วย

ดอนหอยหลอด มีลักษณะเป็นสันดอนที่ตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลอง เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า”ทรายขี้เป็ด” บริเวณสันดอนมีหอยอาศัยอยู่หลายชนิด ได้แก่ หอยลาย หอยปุก หอยปากเป็ด หอยแครง และโดยเฉพาะหอยหลอดมีมากที่สุด ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเที่ยว คือ ประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เพราะระดับน้ำจะลดลงนานกว่าเดือนอีก นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือบริเวณศาลาอาภร (ใกล้ศาลกรมหลวงชุมพรเขตตอุดมศักดิ์) เพื่อนั่งเรือไปชมดอนหอยหลอด หรือลองเก็บหอยเอง ก็น่าสนุกไม่น้อย

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้สำนักงานมูลินิธิชัยพัฒนานำที่ดินของคุณประยงค์ นาคะวะรังค์ มาดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวา ภายในโครงการแบ่งเป็น พื้นที่สวนชัยพัฒนานุรักษ์ , ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ และลานสวนชัยพัฒนานุรักษ์ , ร้านชุมชนของโครงการฯ , ร้านชานชาลา และ ห้องนิทรรศการชัยพัฒนานุรักษ์

วัดบางกะพ้อม เป็นวัดเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นเมื่อปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา สิ่งที่น่าเข้าไปชมคือภายในวิหารเก่าของวัด ซึ่งมีความสวยงามวิจิตรด้วยอิทธิพลการตกแต่งแบบจีน ผนังวิหารเป็นปูนปั้นลวดลายนูน แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติที่หาดูได้ยาก ส่วนผนังวิหารด้านล่างมีช่องเจาะเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป และตรงกลางวิหารมีรอยพระพุทธบาทจำลองขนาดใหญ่สีรอยซ้อนกัน