เที่ยว สมุทรสงคราม 

เที่ยว สมุทรสงคราม มีแต่ของดี – อุทยาน ร.2 หรือ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง เด่นสง่าด้วยเรือนไทยหมู่ 5 หลัง จัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของร.2 และศิลปวัตถุในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ที่สะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ และศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยในสมัยนั้น นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวา ที่จัดแสดงถึงเอกลักษณ์ต่างๆ ของอำเภออัมพวา ทั้งเรื่องวิถีชุมชนริมน้ำ เกษตรกรรม และการประมงพื้นบ้าน  รวมถึงโรงละครกลางแจ้ง ใช้จัดการแสดงโขนถวายหน้าพระที่นั่งสำหรับงานประจำปีของอุทยานฯ และสวนพฤกษชาติที่รวบรวมพันธุ์ไม้ในวรรณคดีกว่า 140 ชนิด

ตลาดน้ำสามอำเภอ  หรือ ตลาดถนนเพลินเพลง คาบเกี่ยวอยู่ 2 อำเภอ ใน 2 จังหวัด คือ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี อำเภออัมพวา และ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ พ่อค้าแม่ค้าจะพายเรือบรรทุกสินค้ามาขาย บ้างก็ขายบนฝั่ง มีทั้งพืชผัก ผลไม้ สินค้าโอท็อป สินค้าหัตถกรรม อาหารไทยต้นตำรับ ขนมหวานชาววัง นอกจากนี้บริเวณบ้านเรือนไม้ริมน้ำ ยังเปิดขายสินค้าของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า และให้เราเยี่ยมชมอาคารบ้านเรือนในสมัยยุครัตนโกสินทร์ตอนกลาง แบบไม่เสียตังค์ด้วย

พิพิธภัณฑ์บ้านขนมไทย นี่คือพิพิธภัณฑ์ขนมไทยที่มีชีวิตแห่งแรกของประเทศไทย ภายในจัดแสดงขนมไทยหลากหลายชนิด ที่จำลองขึ้นมาได้ใกล้เคียงของจริงที่สุด แบ่งโซนตามยุคสมัยถือกำเนิดและตามประเพณีวัฒนธรรมการกินของคนไทยรุ่นก่อนๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา ไล่เรียงมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น ขนมต้มแดงต้มขาว ขนมมงคล 9 อย่าง ขนมหวานในหม้อดิน ฝอยทอง สังขยา หม้อแกง ขนมผิง, มัศกอด, รังไร (ขนมลำเจียก) รวมไปถึงขนมในยุคที่เป็นปัจจุบันขึ้นมาอีกนิด เช่น ขนมโหล ขนมแห้งที่เก็บไว้กินได้นาน จำพวกฟักเชื่อม มะตูมเชื่อม ขนมโก๋ ฯลฯ

คลองโคลน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าชายเลนคลองโคลน  นอกจากจะได้เห็นวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านในการเลี้ยงหอยนางรม หอยแมลงภู่กลางทะเล และทำเคย(กะปิ) อย่างใกล้ชิดแล้ว ยังสนุกไปกับกิจกรรมถีบกระดานเลน เก็บหอยแครง หอยตลับ นั่งเรือชมป่าชายเลน ชมฟาร์มหอย แวะให้อาหารลิงแสมตัวน้อย และร่วมกันปลูกต้นแสม ต้นลำพู เพื่อช่วยฟื้นฟูป่าชายเลน ทั้งยังเป็นการช่วยสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ทะเลอีกด้วย

ดอนหอยหลอด มีลักษณะเป็นสันดอนที่ตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลอง เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า”ทรายขี้เป็ด” บริเวณสันดอนมีหอยอาศัยอยู่หลายชนิด ได้แก่ หอยลาย หอยปุก หอยปากเป็ด หอยแครง และโดยเฉพาะหอยหลอดมีมากที่สุด ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเที่ยว คือ ประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เพราะระดับน้ำจะลดลงนานกว่าเดือนอีก นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือบริเวณศาลาอาภร (ใกล้ศาลกรมหลวงชุมพรเขตตอุดมศักดิ์) เพื่อนั่งเรือไปชมดอนหอยหลอด หรือลองเก็บหอยเอง ก็น่าสนุกไม่น้อย

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้สำนักงานมูลินิธิชัยพัฒนานำที่ดินของคุณประยงค์ นาคะวะรังค์ มาดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวา ภายในโครงการแบ่งเป็น พื้นที่สวนชัยพัฒนานุรักษ์ , ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ และลานสวนชัยพัฒนานุรักษ์ , ร้านชุมชนของโครงการฯ , ร้านชานชาลา และ ห้องนิทรรศการชัยพัฒนานุรักษ์

วัดบางกะพ้อม เป็นวัดเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นเมื่อปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา สิ่งที่น่าเข้าไปชมคือภายในวิหารเก่าของวัด ซึ่งมีความสวยงามวิจิตรด้วยอิทธิพลการตกแต่งแบบจีน ผนังวิหารเป็นปูนปั้นลวดลายนูน แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติที่หาดูได้ยาก ส่วนผนังวิหารด้านล่างมีช่องเจาะเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป และตรงกลางวิหารมีรอยพระพุทธบาทจำลองขนาดใหญ่สีรอยซ้อนกัน

Leave a Reply

*